Người theo dõi

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Những người hùng lớp Sử 23K2 (tạm gọi thế!)

Cả lớp 23k2 có 29 đứa, đã có 2 đứa đi theo các cụ Mác Lên Nin, 27 đứa còn lại thì 7 đứa bỏ nghề, đứa thì sang truyền hình, tuyên giáo, đứa thì viện kiểm sát tối cao, rồi thì đổng lý văn phòng Nhưng cũng có kiêm công việc nhà giáo ấy là giảng viên kiêm chức ở một trường chuyên nghiệp, chủ tịch xã.... 5 đứa làm na ná nghề giáo là dạy trường chính trị, chuyên viên Bộ GD và ĐT
...  chỉ có 2 đứa theo nghề là lên Hiệu trưởng, Hiệu phó, còn lại đứng lớp đúng nghĩa tạm kể ra đây thông báo cùng các bạn trong lớp biết
và nay thì tay Quách cũng từ giã sân cỏ cách đây mấy hôm để làm nghề cờ đèn, kèn hoa nhưng vẫn hơi hướng nghề cũ.Chức vụ : Phó hiệu trưởng
Phòng ban : BGH
Điện thoại : 02803844571
Di động :
Fax :
Email :


 

 


Chức vụ : Hiệu trưởng
Phòng ban :
Điện thoại :
Di động :
Fax :
Email :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét