Người theo dõi

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Ghen tỵ với tiền nhân (jealous of your ancestors)

Đi thánh địa Mỹ Sơn, Quảng Nam, nhìn bộ linga và yuni của tiền nhân "hoành tráng"  mà lại thấy tự ti vì của hậu thế khiêm tốn quá.

"Tổ hợp" Linga và yuniĐơn chiếc ("Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không")

So sánh với tiền nhân...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét