Người theo dõi

Thứ Hai, 13 tháng 12, 2010

THÔNG BÁO

Bài viết "Đánh sảng ở làng Chiềng" được nhiều bạn đọc xa gần gửi email, gọi điện khen ngợi. Như Mỗ đây lấy làm sung sướng lắm lắm bèn bỏ công bổ sung thêm phần đánh khăng cũng rất mê để hầu các bạn. Kính mời khách thập phương ghé thăm.

http://vn.360plus.yahoo.com/anvpqh/article?mid=167


Chuông Nhà thờ đá Phát Diệm (Ninh Bình) 11/5/2005"Trẻ em như búp trên cành..."