Người theo dõi

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

Những ứng cử viên ĐBQH khóa XIII là "dân văn phòng"

Ngày 26-4, Hội đồng bầu cử Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 351/NQ-HĐBC công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Một phiên thảo luận ở Tổ của các vị ĐBQH khóa XII


Theo danh sách trích ngang này, chúng tôi thống kê được 12 vị đã hoặc đang làm Thư ký Đoàn đại biểu Quốc hội (Một chức danh đặc biệt vang bóng một thời) và công tác văn phòng cấp tỉnh.

Thẻ Thư ký Đoàn ĐBQH trước đây (trên) và Thẻ ra vào (dưới) của cán bộ VP các tỉnh hiện nay

"Đắc thời, đắc thế thì khôn
Sa cơ rồng cũng như giun, khác gì"
                                (Ca dao cổ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét