Người theo dõi

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

Các vị Bảo tàng ra ứng cử ĐBQH khóa XIII

Cũng theo Nghị quyết số 351/NQ-HĐBC của Hội đồng bầu cử Trung ương công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước chúng tôi thấy có một số vị ứng cử viên đang công tác tại các Bảo tàng đó là các vị sau:
1. Hoàng Văn Tạ, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn (Ảnh)
2. Đào Thị Ngọc Anh, Bảo tàng viên, Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình
3. Trần Hoàng Yến, Hướng dẫn viên chính, Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang
Ngoài ra còn có ứng cử viên Nguyễn Thị Hồng Hà, Hà Nội có trình độ cử nhân Bảo tàng học.
Xin chúc mừng các vị! Theo luật thì Quốc hội khóa này sẽ có không quá 500 ghế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét