Người theo dõi

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2011

Danh bạ 12C

Vừa rồi mấy đứa nhăm nhe họp lớp, Y thì chắc là chả về họp được nhưng post lên cái danh bạ để các bạn vào liên lạc và bổ sung thêm cho đầy đủ

Danh bạ điện thoại lớp 12C năm học 1986-1987 Trường Phổ thông trung học Võ Nhai, Bắc Thái (nay là Trường Trung học phổ thông Võ Nhai, Thái Nguyên)

STT
Họ và tên
Địa chỉ
Số ĐT
Ghi chú
1
Nguyễn Đặng Ân
Lạng Sơn
0091238677

2
Phạm Chí Linh
Đồng Hỷ, TN
0982720848

3
Lý Văn Thống
VN, TN
01662508313

4
Nguyễn Hồng Thắng
Đại Từ, TN
0982724345

5
Lê Thị Nguyệt
VN, TN
0946503555

6
Muộn Văn Toàn
Bình Định
0905388153

7
    Hùng
VN, TN
0986702954
12B
8
Âu Văn Hồ
VN, TN
0915589324
PCA TAND huyện
9
    Mạnh
VN, TN
0942470457

10
Lê Mạnh Cường
TP HCM
0913887806
Double
11
Phạm Thị Mai
Gia Lai
01678929930

12
Lê Trọng Tấn
VN, TN
0912601600
CVP HUVN
13
  Sáu
VN, TN
01688177441
12 A
14
   Thủy
VN, TN
0944753019

14
Chiến
VN, TN
01655294840
CHP QS huyện 12A
15


01666521060

16
Phi
Thợ điện
01292511580

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét