Người theo dõi

Thứ Ba, 1 tháng 2, 2011

Chúc mừng tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên

Thưa bà con, ngày 31 tháng 01 năm 2011, nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Canh Dần, NGUYÊN SƠN blog nhận được tin Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên đã ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hoài Nam, Trưởng phòng Công tác đại biểu Quốc hội giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên kể từ ngày 01/02/2011, Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.
Xin chúc mừng ông Lê Hoài Nam (Lưu ý: ông Nam là thằng em của Y)

7 nhận xét: