Người theo dõi

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Trùng tu di tích

Di tích xuống cấp theo thời gian là lẽ đương nhiên và việc trùng tu di tích là làm một việc làm cần thiết. Nhưng trùng tu không phải là làm mới di tích.
Xin giới thiệu một tấm ảnh Di tích Đoàn Thành tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  mới được trùng tu, tôn tạo để các bà con xem.

Cửa Nam, Đoàn Thành Lạng Sơn



Cửa Nam Đoàn Thành nhìn từ xa




Xin nói thêm là di tích này đã có từ lâu, sử sách ghi chép lại cho thấy lần tu bổ còn ghi lại được là vào năm Hồng Đức thứ 26 nhà Lê (1496) và các năm 1756-1758 thành được Mai Thế Chuẩn người Thanh Hóa đỗ tiến sỹ khoa Tân Mùi làm đốc trấn Lạng Sơn đã cho tu bổ Đoàn Thành....nay thành đã hoang phế chỉ còn cửa Nam và một số đoạn tường thành dọc theo Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn.

Mời bà con xem thêm di tích thành nhà Mạc mới được trùng tu ở tỉnh Tuyên Quang (Việc trùng tu di tích này đã tốn khá nhiều giấy mực của báo chí).


Thành nhà Hồ (Vĩnh Lộc - Thanh Hóa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét