Người theo dõi

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Quyền lợi của người phụ nữ trong Lịch triều hiến chương loại chí

Trong Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, phần Hình luật chí quy định quyền lợi của người phụ nữ như sau:
- Con gái đã gả chồng mà chưa thành hôn, nếu con trai bỗng mắc bệnh ghê gớm hoặc là phạm tội, hoặc phá hết tài sản thì cho phép trình quan mà trả của. Nếu người con gái mắc bệnh hay phạm tội thì không phải trả của, làm trái thì phạt 80 trượng (Hộ hôn, điền sản)
- Là anh em, học trò mà lấy vợ của em anh, của thầy học đã chết đều xử. Người đàn bà bị xử giảm một bực. Đều phải chia rẽ.
- Con trai 16 tuổi, con gái 20 tuổi ruộng đất nhà mình giao cho người ngoài cày hoặc ở nếu đã quá niên hạn mà còn nhận lấy (trong họ 30 năm, ngoài họ 20 năm) xử 80 trượng, mất ruộng đất.
- Cha mẹ còn sống mà bán trộm điền sản con trai xử 60 trượng, biếm 2 tư, con gái xử 50 roi, biếm 2 tư, truy số tiền bán trả cho người mua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét