Người theo dõi

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Gà phải gáy Ò ó o...

Thấy bố hát khe khẽ: "Con gà gáy le té le te sáng rồi ai ơi. Gà gáy té le té sáng rồi ai ơi" (Dân ca Cống Khao). Cu Tơn đang học lớp Chồi nhắc:
Gà phải gáy ò ó o... chứ bố!?
Bé chỉ biết gà gáy ò ó o như cô dạy, nên bé thấy bố hát thế là sai
Nghĩ cho cùng, có người (lớn) chỉ biết có một mà không biết có hai nhưng không thể vì thế mà đem chuyện người lớn ra so với trẻ con được.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét