Người theo dõi

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009

Vô đề

Tự nhiên thấy mình vô cảm, lạnh lùng, thấy người vui mình cũng không vui, thiên hạ buồn mình cũng không buồn, không có cảm xúc gì cả, không ham muốn, không căm thù. Quái lạ! ai, ố, hỉ, nộ...đi đâu mất cả. Già rồi chăng???

Nghĩa trang Liệt sỹ Hàng Dương Côn Đảo, BR-VT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét